زما افغان خور شربت ګله

زما افغان خور شربت ګلهمهر اورنګزيب کاسى

زما افغان خور شربت ګله

مهر اورنګزيب کاسى ### زما افغان خور شربت ګله ـ؟ ما څو وريځى انتظار وکئ ؛؛چى هغه پښتانه چى ورځ و شپه دا نعره وئي چى” زه افغان زه افغان زماپلارافغان” ده شربت ګله بى بى په هکله به يو ډير ده خفګانه ډک اتحجاج وه کئ ؛؛لاکن افسوس چى هيچا ژغا وو نه کړه ،،بنيادى سوال دا دئ چى ده پشتنو ستر رهبر ولى خان بابا دا خبره ده افغان مسافر وروڼو په هکله په واضع ټکو کړى وه چى “دا افغانان ده پشتنو په خاوره مهاجر نه دى ،،،دا ده دوئ خپل کور دئ ولى چى موژ ده انګرير دا ناروا ويش په هيڅ توګه نه منو” ، بيا ده شربت ګلى دلته تذکره (شناختى کارډ)جوړه ول و لى جرم دئ دويمه خبره داده چى زه زما سړى موژ ټول افغانان يو او بنيادى تذکره زموژ ده افغان نيشنل ده ده پاکستان تذکره زموژ دويمه نيشنليټۍده او دا اصول اوخبره جنرل ضياالحق په کال 1977کشي منلئي وو چى ديش لکه افغانان يي بي پاسپورټه او ويزى قبول کړل،،خو اوس رازو دي خبرى ته چى موژ ده شربت ګلى په هکله څه کوئ سو ،زه ده ټول هغه زنانو ته چى په افغانيت ايمان او يقين لرى بايد په دي هکله څه ووکو،،او قام پرسته ګوندونو ته مى هيله ده چى څه نه څه مرسته به ده دي افغان خور سره په دي ستونزو کشي وکړى،،،

،مهر اورنګزيب کاسى،

Aurangzeb Kasi's photo.

THE VOICE TIMES

Be the first to comment on "زما افغان خور شربت ګله"

Leave a comment