ایا افغان اوسني پاکستان کې مهاجر دی؟

ایا افغان اوسني پاکستان کې مهاجر دی؟صلاح الدین سعیدي

ایا افغان اوسني پاکستان کې مهاجر دی؟

پاکستان د غير په ملك كې اباد شوای او د تاریخي افغانستان خلک، افغان ولس د يو تاريخ او عزت خاوند ولس تر آمو نه تر اټكه او مارګلې پورې اوسيدلای دی.

٥٠٠٠ زره كلن ګ‌‌‌‌‌‌ډ تاريخ لري او شته.

افغاني پښتنه په ټپه کې. چې د ټپې شاعر مالوم نه وي او د قرنونو په اوږدو کې راغلې وي وايي:

تر مارګلې به در سره یم 

په هندوستان دې خدای مل شه مسافره.

د هغه وخت د انګلیس سفیر الفنستون لندن ته ګزارش ورکوي چې ما خپل سفارتي کاغذات افغان پادشاه ته ددغه پادشاه په ژمني دربار یعنې پيشاور کې ور تقدیم کړل.

شهزاده یعقوب د پلارد اته کلن جیله په داسې حال خلاصیږي چې حواس یې له لاسه ورکړي او امير شير علي خان په مزار شريف كې د روسانو د مرستې په امید مري او یعقوب خان. د اتو کلو ماتونکي زندان نه د شپږو میاشتو موده کې ګندمګ ته ځي او دیو غیر مستقل( استقلال ١٩١٩ز) هيواد په توگه د ترس او وحشت لاندې د لیز ګروي خط د ګندمک د موافقتنامې په نامه امضا کوي او بیا د هغه مقابل کې خلک قیام او کیوناري وژني او يعقوب خان د انګلیس عسکرو سره په لوګر کې د اسیریدو روسته تبعیدیږی.

انګلیسان د ګندمک د ګروي سند پر بنیاد په غیر قانوني توګه پېشاور او د دېره جات بعضې سیمې د هند په اداري سیستم کې داخلوي اما د دیورندلاین. شرقي خوا هيڅکله هم د هند اداري سیستم کې داخله نه وه.

په ١٩٤٧ ز كال د هند د ويش بايد د هند ويش مطرح وای نه افغانستان.

نو افغانان اوسني پاکستان کې خپل وطن کې وه او مهاجر نه وه او نه دي. داچې افغانستان ضعیف او دا اواز پاکستان مړکول غواړي دابل بحث دی چې داسې به ونه شي او د حق خبر ورځ په ورځ قوت اخلي او افغان د تاریخي افغانستان په سيمو كې مهاجر نه دی.

 انشا الله دا د حق اواز به ورځ په ورځ قوت نیسي او پاکستان به پنجاب شي!

صلاح الدین سعیدي

All rights reserved with ” THE VOICE TIMES”

Be the first to comment on "ایا افغان اوسني پاکستان کې مهاجر دی؟"

Leave a comment